Ubezpieczenia dla dziecka

Czy ubezpieczasz swoje dziecko w przedszkolu bądź szkole?

Czy znasz zakres ubezpieczenia?

Czy kiedykolwiek Twoje dziecko złamało sobie nogę lub rękę?

Czy wiesz, że nasi mali klienci mogą otrzymać stabilizator dzięki któremu nie będą musiały chodzić w gipsie...

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym ile kosztuje rezonans nogi, bądź ręki – w naszym ubezpieczeniu otrzymasz zwrot za wszelkie przeprowadzone badania po wypadku – nawet jeśli nie są one refundowane.II Grupowe Ubezpieczenia Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci do 18 roku życia

1. Ochronę Ubezpieczenia przez 24 na dobę na terenie całego Świata (wariant pełny)

2. W razie trwałego 100 % uszczerbku na zdrowiu - wypłatę świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia; w razie częściowego uszczerbku na zdrowiu - wypłatę świadczenia w takim procencie sumy ubezpieczenia w jakim stwierdzono trwały uszczerbek na zdrowiu po zakończeniu leczenia ocenione zgodnie z Tabelą Oceny Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (wariant III proporcjonalny) .

3. Wypłatę przysługujących świadczeń w wysokości wskazanych w poniższej tabeli:


Suma Ubezpieczenia

Świadczenia:

20.000 zł

 

Rodzaj Świadczeń

Wysokość Świadczeń

Za 1% trwałego Uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Zgon w wyniku NNW

10.000 zł

Zakup Środków Pomocniczych

3.000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne

32 zł

Zwrot kosztów leczenia*

1.000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji

1.000 zł

* koszty leczenia : koszty niezbędnych wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i badań zleconych przez lekarza ( bez kosztów przejazdów)


Składka roczna od dziecka to tylko 95 zł